Svaz - Pražský SST

Výpis čtyřher - Strnad Jaroslav