Svaz - Česká asociace stolního tenisu

Výpis čtyřher - Brožík Karel