Svaz - Česká asociace stolního tenisu

O Elo žebříčcích

Elo je statistické ohodnocení výkonnosti hráčů určené pro hry dvou soupeřů. Základním principem je změna velikosti bodového zisku/ztráty v závislosti na míře shody s předpokládaným výsledkem. Pokud zápas skončí vítezstvím papírového favorita je změna výrazně menší, než pokud dojde k překvapení. Podrobný popis včetně všech vzorců nalzenete na stránce EloST-metodika.

Elo model

V modelu hodnocení výkonnosti stolních tenistů EloST je každý hráč reprezentován třemi hlavními hodnotami, na základě kterých probíhá vývoj a jako jediné vstupují do výpočtů po odehraném zápase:

  • Elo: hlavní prezentovaný koeficient výkonosti hráče, podle Elo je řazena většina žebříčků. Na základě vývoje tohoto koeficientu v čase je odvozen doplňkový ukazatel Elostabil (viz níže), který ale nevstupuje do žádných výpočtů a slouží pouze pro řazení některých žebříčků.
  • Elomax: maximální předpokládaná výkonnost hráče. Ve výpočtech figuruje jako vstupní hodnota síly soupeře, pokud zvítězil soupeř.
  • Elomin: minimální předpokládaná výkonost hráče. Ve výpočtech figuruje jako vstupní hodnota síly soupeře, pokud soupeř prohrál.

Na základě výsledku zápasu se přepočítají hráči jeho tři hlavní koeficienty podled soupeřova Elomax nebo Elomin. V případě vstupu zcela nového hráče do modelu jsou nastaveny hlavní koeficienty na hodnoty: Elo = 1, Elomax = 2 399, Elomin = 1. Tím je zajištěno, že v systému nový a neznámý soupeř nebude ovlivňovat hráčovo Elo, protože hráč buď porazí soupeře s Elomin = 1 nebo prohraje se soupeřem s Elomax = 2 399. Tím jak novému hráči postupně přibývají zápasy, se rozpětí jeho Elomin a Elomax zmenšuje a on se postupně stává plnohodnotným soupeřem. A naopak, pokud hráč dlouho nehraje, rozpětí Elomin a Elomax se v čase zvětšuje.

Příklady a graf rozdělení

Rozdíl v EloZměna při výhře hráče s vyšším EloZměna při výhře hráče s nižším Elo
0 (hráči mají stejné Elo)+6/-6+6/-6
40+5/-5+7/-7
80+4/-4+8/-8
120+3/-3+10/-10
160+2/-2+12/-12
200+1/-1+14/-14
250+0/-0+16/-16
400+0/-0+22/-22

rozdělení EloST

Rozdělení do verze 3.1 je reprezentováno modrou křivkou, v aktuální verzi 5.1 odpovídá rozdělení červené křivce.

Od verze 4.0 se křivka rozdělení Elo bodů liší od pravděpodobnostní křivky. Pokud skončí zápas překvapivým výsledkem, není již počet rozdělovaných Elo bodů omezen. Dochází tak například k rychlejšímu nastavení správných hodnot u nových hráčů v sytému.

Prezentované koeficienty Elo

  • Elo: hlavní bodová hodnota vyjadřující aktuální hráčovu výkonnost, na které jsou založeny i všechny výpočty
  • Elostabil: hodnota Elostabil je doplňkový ukazatel, který byl zaveden pro sestavování více vypovídajících finálních a nasazovacích žebříčků. Ukazatel vychází z vývoje hráče zejména za poslední období, ale zároveň nepodléhá tak velkým výkyvům jako Elo, proto například několik proher v posledních zápasech sezóny nebude mít velký vliv na výslednou hodnotu ukazatele; více o » Elostabil
  • Elo±: suma Elo změn dosažená pouze v rámci zápasů určité soutěže a sezóny

Zařazení do žebříčku

  • Hráč je zařazen do žebříčku probíhající sezóny pokud má odehráno od roku 2011 nejméně 10 zápasů a alepoň jeden zápas v aktuální sezóně.
  • Hráč je zařazen do žebříčku ukončené sezóny pokud má odehráno od roku 2011 do konce dané sezóny nejméně 10 zápasů a alepoň 5 zápasů v dané sezóně.

Závěr

Tímto postupem se zpracovávají všechny zápasy a hráči. Systém načítá ze STISu nová potvrzená utkání jednou za hodinu a zpracovává je proto v pořadí, tak jak se postupně objevují ve výsledkovém servisu. Jednou týdně dochází ke kompletnímu přepočítávání všech zápasů, čímž jsou zohledněny případné dodatečné změny ve výsledcích a také je opraveno pořadí zápasů, pokud se stane, že pozdější zápas se objeví na STISu dříve. Kontumované zápasy nejsou do výpočtů zařazeny.

Systém Elo dává dobré výsledky v případě, kdy se hráči utkávají často mezi sebou navzájem, napříč oblastmi a kluby. Kdyby byly všechny zápasy odehrány v izolovaných skupinách nedávaly by hodnoty příliš smysl. Soutěže ČAST jsou naštěstí dostatečně provázány hráči, kteří nastupují ve více soutěžích najednou. Tímto způsobem vlastně hráči předávají svými výkony potřebné informace napříč všemi soutěžemi.

Další informace

» EloST
» EloST metodika
» Elostabil
» Elo kalkulačka